Rasweb - .net og database udvikling
 
 
 

Datawarehouse

Kender du værdien af dine data?

Ikke fordi vi vil købe dem, ikke fordi vi vil sælge dem, men fordi at vi vil give dig adgang til værdien som ligger i dem.

For at kunne analysere, samt rapportere effektivt i en større virksomhed, så bør man samle relevante data fra virksomhedens kildesystemer i et datawarehouse.

Et datawarehouse har til formål at give brugere adgang til virksomhedens data på en måde, så der kan skabes overblik over fx salg, lageromsætning, drift-og reparationsaftaler osv.
Sagt med andre ord, alt hvad virksomheden ønsker at måle sig selv eller andre på.

Dette overblik har sælgeren på gulvet brug for, men i særdeleshed også virksomhedens ledelse, da disse analyse-og rapporteringsmuligheder giver bedre grundlag for at træffe de korrekte beslutninger.

Datawarehouse - fra ønske til virkelighed

Et datawarehouse er en selvstændig database, hvori data fra flere kilder samles. Data fra disse kilder renses, struktureres, beregnes, summeres osv. Herefter kan data tilgås på højt niveau fx "Salg År-Til-Dato" eller helt ned på den enkelte transaktion på en given dato.

Rasweb kan designe og implementere et velstruktureret datawarehouse i din virksomhed, baseret på teknologier/platforme fra Microsoft, herunder SQL Server og Analysis Services.
Rasweb designer og implementerer datawarehousing ud fra internationalt anerkendte principper.

Der skal påregnes en indledende fase, hvor virksomhedens data, processer, samt rapporteringsbehov analyseres.

Rapportering

Rapportering og dataanalyse ligger naturligt i forlængelse af et datawarehouse. Rapportering bygger vi på Reporting Services eller virksomheden kan tilgå data via fx Excel eller andre analyse og/eller rapporteringsværktøjer, herunder PowerView.
 
   
Kontakt os, så vi kan komme med et løsningsforslag til din datawarehouse opgave.