Rasweb - .net og database udvikling
 
 
 

Database ETL udvikling

ETL og datawarehouse hænger sammen. For at lægge data i fx din virksomheds datawarehouse, så skal der udvikles ETL processer, som trækker data fra et eller flere kildesystemer, renser og beregner data, for til sidst at lægge disse data i datamodellen i datawarehouse. ETL er forkortelsen for Extract, Transform, Load.

ETL udvikling - dataflow og databehandling

Et ETL system vil typisk trække data fra et eller flere kildesystemer og kildesystemer kan være alt fra store databaser til simple filer på harddisken.

SQL server fra Microsoft er vi eksperter på og i ETL sammenhæng så udvikler vi primært ETL systemer baseret på Integration Services (SSIS). Yderligere kan ETL processer udvikles i .net og/eller powershell.

Rasweb kan designe, udvikle, samt implementere dine ETL flows, så dine data kan blive tilgængelige i fx dit datawarehouse.

Rasweb designer og implementerer ETL systemer ud fra internationalt anerkendte principper.
 
   
Kontakt os, så vi kan komme med et løsningsforslag til din ETL database opgave.