Rasweb - .net og database udvikling
 
 
 

SQL Database udvikling

Databasen er en meget vigtig komponent i et systems virkemåde, især når datamængden bliver stor og antallet af brugere/forespørgsler stiger. For at opnå en god performance, samt stor grad af skalérbarhed og drift-stabilitet, så kræver det et godt og gennemtænkt database-design.
Flg. databaser kan Rasweb levere effektive og gennemtænkte løsninger på:

Microsoft SQL database Server

SQL server fra Microsoft er vi eksperter på. Vi har genneført flere store projekter, med Sql Server som database platform, herunder både produktionsdatabaser og datawarehousing.

Vi kan designe din database fra bunden, skrive effektive stored procedures som øger hastigheden på transaktionerne, samt minimerer låsning af tabeller/data og anvende SQL på en generel hensigtsmæssig måde, som alt i alt gør, at din database til stadighed leverer maximal ydelse overfor den applikation som benytter den.

Desuden kan vi kan udvikle dit datawarehouse, inkl. de systemer som skal føde dette, samt rapporteringsdelen ovenpå. Hertil benytter vi bl.a. SSIS, SSAS og SSRS.

Vi anbefaler Microsoft's databaseserver til mellemstore og store løsninger, hvor ydelse, stabilitet og skalérbarhed er et ubetinget krav.

 
   
Kontakt os, så vi kan komme med et løsningsforslag til din databaseopgave.